Przywódcy religijni razem przeciwko nielegalnemu handlowi dzikimi gatunkami

    Przedstawiciele 34 religijnych wspólnot z Afryki i Azji świata wyrazili sprzeciw wobec nielegalnego handlu dzikimi gatunkami, który zagraża ich przetrwaniu.

Wśród zgromadzonych byli reprezentanci buddyzmu, chrześcijaństwa, taoizmu, hinduizmu, społeczności islamskich z Afryki i Azji. W podpisanych oświadczeniach apelują oni do wiernych tych wszystkich tradycji, by chronili przyrodę i zwalczali handel zagrożonymi gatunkami.

Spotkaniu w Pałacu Buckingham patronował Książę Filip, który jest założycielem Alliance of Religions & Conservation (ARC) – organizacji, która od 1995 roku działa na rzecz większego uwzględniania przez religijne tradycje kwestii związanych z ochroną środowiska.

To jest moralna i duchowa sprawa – przy całym zróżnicowaniu tradycji religijnych na świecie, w każdej znajduje się przesłanie, że przyroda jest dobrem, o które musimy dbać. Oto jak wyrazili je duchowni różnych wyznań:

„Prosimy także wszystkich wiernych, by chronili na naszej ziemi te gatunki, które są najbardziej zagrożone jak słoń, tygrys, małpy człekokształtne, pangolin i wiele innych, i by wspierali działania przeciw kłusownictwu oraz nielegalnemu handlowi dzikimi gatunkami, gdyż w Dzień Sądu, kiedy społeczność stworzeń stanie przed Allahem, nie będziemy potępieni przez ich słowa. Bogactwo tego świata jest darem i błogosławieństwem od Allaha. Bądźmy w zamian błogosławieństwem dla wszystkiego, co Allah stworzył i oddał nam w opiekę” – Indonesian Council of Ulema

„Zwracamy się do wszystkich buddystów, by respektowali tradycję traktowania innych czujących istot w świecie natury ze współczuciem, i by chronili wielkie koty, jak również inne gatunki, które są zagrożone przez nielegalne polowania, handel i konsumpcję” –  przedstawiciele buddyzmu z Mongolii/ Buthanu

„Musimy okazywać szacunek i miłość królestwu zwierząt. Islam jest przeciwko kłusownictwu, przełowieniu i nielegalnemu handlowi dzikimi zwierzętami. Jest naszym obowiązkiem chronić królestwo zwierząt, a nie niszczyć je, by przyszłe pokolenia mogły korzystać z tego, co dzika przyroda oferuje.” – Sheikh Dr Muhammad Ridwaan Gallant, Muslim Juducial Council, SAFCEI

„Wzywamy wszystkich chrześcijan, a szczególnie tych należących do naszej tradycji, by chronili dary Boga w przyrodzie. W szczególności, w tym czasie głębokiego kryzysu w stworzeniu, spowodowanym przez ludzką głupotę i grzech, prosimy wszystkich chrześcijan by chronić nasze najbardziej zagrożone gatunki w Afryce, takie jak nosorożce, goryle i słonie. Jako chrześcijanie możemy chronić te stworzenia Boga poprzez zapobieganie kłusownictwu, odrzucenie uczestnictwa w jakimkolwiek nielegalnym handlu i w doprowadzeniu do sprawiedliwości, tak ludzkiej jak i boskiej, tych którzy niszczą to, co wiemy, że Bóg kocha.” –  Wielebny Edward M. Matuvhunye, United Church of Christ in Zimbabwe

„Jednym z największych darów taoizmu dla świata jest tradycyjna chińska medycyna (TCM). Gra ona ważną rolę w dbaniu o nasze zdrowie, lecz kiedy zagraża światu natury, nie jest już dłużej w zgodzie z duchowymi zasadami taoizmu. Prosimy wszystkich dostawców, praktyków i konsumentów tradycyjnej chińskiej medycyny, by chronili i dbali o rośliny, owady i inne stworzenia, szczególnie zagrożone gatunki i powstrzymali się od ich używania w TCM.”
– China Taoist Association

„W XXI wieku rola religijnych liderów musi poszerzyć się, by włączyć w nią nawoływanie wyznawców do życia uważnego, świadomego i zgodnego ze zrównoważonym rozwojem. Muszą oni akcentować znaczenie ochrony i zachowania naturalnych zasobów Ziemi. W kraju, w którym modlimy się o pokój dla atmosfery, pokój dla gór, pokój dla rzek, pokój dla wszystkich stworzeń i pokój dla wszystkich ludzi, możemy pokazać światu jak chronić środowisko dla naszej ogólnoświatowej rodziny, to prawdziwy klucz do spokojnego jutra.”  – Jego Świątobliwość Pujya Swami Chidanand Saraswati, Prezydent Parmath Niketan, Rishikesh, Indie

„Buddyzm uczy spokoju umysłu. Powinniśmy okazywać współczucie wszystkim żyjącym istotom. Budda w poprzednim wcieleniu oddał swe ciało by nakarmić głodną tygrysicę… Ten rok jest rokiem tygrysa. Proszę was wszystkich o unikanie jedzenia, używania bądź noszenia wszelakich produktów, które mogą być zrobione z ciała tygrysów. Proszę was także o zrobienie wszystkiego, co w waszej mocy, by zapobiec nielegalnemu handlowi dzikimi zwierzętami.” – Jego Świątobliwość Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje, Szkoła Tybetańskiego Buddyzmu Karma Kagyu

Źródło:
Faith leaders unite to combat illegal wildlife trade

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply