Opinia do projektu zmiany ustawy o ochronie zwierząt, przedłożonego do konsultacji społecznych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fundacja Sanctus Nemus jest przeciwna wprowadzaniu zmian w ustawie o ochronie zwierząt polegających na dopuszczalności uboju bez wcześniejszego ogłuszania, tzw. uboju rytualnego. Taki ubój, jako nakazany religią, stosuje część wyznawców judaizmu (ubój koszerny – schechita) i islamu (halal). Ubój ten, dokonywany przez podrzynanie gardła unieruchomionego, ale w pełni przytomnego zwierzęcia, powoduje jego skrajne cierpienie. Wbrew twierdzeniom niektórych przedstawicieli związków wyznaniowych, na potrzeby których jest on dokonywany, nie jest to ubój humanitarny: zwierzę zachowuje świadomość i czuje ból nawet gdy nie może się już poruszać.
Śmierć krów i byków może nastąpić po 20 sekundach, ale i po 6 minutach (średnio nieco ponad 2 minuty). Cielętom to może zabrać nawet 11 minut! Samo poderżnięcie gardła jest dla przytomnego zwierzęcia bolesne. Potwierdziły to badania elektroencefalograficzne cieląt.
Wbrew zapewnieniom o jednym cięciu ostrym nożem według badań Royal Veterinary College (Wielka Brytania) średnia liczba cięć krów wynosiła 3,2 przy szechicie i 5,2 przy halalu.

Zwyczaje religijne podlegają moralnej ocenie. Tak jak za niedopuszczalne uważamy uzasadnianie religią przemocy wobec ludzi np. kamienowania za zdradę czy za bluźnierstwo, tak nie zgadzamy się, by religijnymi przekonaniami i tradycjami uzasadniać zadawanie cierpienia zwierzętom, którego można uniknąć.
Także uzasadnianie uboju rytualnego korzyściami ekonomicznymi jest głęboko niemoralne. Jest wiele rodzajów działań, z których można czerpać zysk, a jednak nie są one legalne z uwagi na etykę, dobro społeczności. Uważamy, że ubój bez ogłuszania jest taką właśnie działalnością, z której zysk nie może przesłaniać cierpienia zadawanego zwierzętom.

Opinia ta została przesłana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply