Midgard – świat, o który trzeba dbać

W mitologii nordyckiej Midgard oznacza jeden z dziewięciu światów – ten, w którym żyjemy. Zwany jest także Manna-Heim – domem ludzi. Według przekazów Midgard powstał z ciała zabitego giganta Aurgelmira. Jego zwłoki bogowie przekształcili w znany nam świat: ciało w ląd, krew w oceany, a z kości powstały góry. Midgard połączony też został z siedzibą bogów Asgardem za pomocą tęczowego mostu Bifrost. Potem zostali stworzeni ludzie – z pni drzew leżących na plaży… Ten mit, jak wiele innych o stworzeniu świata, ukazuje bogów jako siły porządkujące kosmos, tworzący miejsce, które mogą zamieszkać ludzie.

Duchowość, która może nam pomóc w rozwiązywaniu problemów ekologicznych, musi być duchowością, w której natura postrzegana jest jako coś cennego, przenikniętego pierwiastkiem boskim, a nie tylko jako źródło zasobów do eksploatacji.

 Asatru jest jedną z wielu religii pogańskich, które odradzają się współcześnie. Kultem otacza się w niej Asów i Vanów – bogów ludów germańskich, takich jak Odyn, Thor, Freja. Wierzenia te są uznawane za religię natury – ich wyznawcy czują się częścią natury i często postrzegają bogów jako reprezentacje sił natury. Ma to duże znaczenie dla świadomości ekologicznej. Jak ujął to polski koordynator AFA Wiktor „Viking” Domagała: „Skoro oddajemy cześć bogom i duchom natury, to jak możemy obojętnie przyglądać się niszczeniu środowiska naturalnego, z którym te istoty są niezwykle mocno związane? Ratując kota, sprzątając las, czy też ograniczając emisję gazów cieplarnianych oddajemy cześć bogom i duchom tak samo jak poprzez rytuały i ofiary – bycie asatryjczykiem to nie tylko mówienie o honorze i cnotach, lecz przede wszystkim życie tymi cnotami. Działalność ekologiczna jak najbardziej mieści się w naszych 9 szlachetnych cechach* – w tym kontekście nie można oddzielić jej od religii. W AFA kładzie się duży nacisk na osobiste zaangażowanie członków w programy ekologiczne, tak abyśmy nie tylko mówili o zmianach ale zaczynali od siebie i swojego otoczenia.Polski oddział AFA organizuje pomoc dla bezdomnych kotów ( Asatru Folk Assembly w Polsce pomaga kotom)

 Wyznawcy Asów nie odrzucają zdobyczy technologicznych, lecz starają się żyć w zgodzie z naturą i jej prawami, koegzystując z nią, a nie tylko eksploatując. Widoczne jest to w działaniach Asatru Folk Assembly, organizacji zrzeszającej wyznawców asatru z całego świata. Najwięcej jej członków mieszka w USA (tam AFA powstało), jednakże swoim zasięgiem obejmuje też kraje europejskie, w tym Polskę, a nawet tak odległe zakątki świata jak RPA czy Australia. Poza organizowaniem świąt, spotkań i wykładów na temat asatru, działalność AFA opiera się na kilku programach. Jednym z nich jest  program ekologiczny. Ekologia w wydaniu asatryjskim nie jest działaniem jednolitym czy jednokierunkowym – głównie z powodu miejscowych uwarunkowań, ale też ze względu na wagę autonomii poszczególnych kindredów (rodziny, grupy wyznawców). Dla przykładu w USA opiera się głównie na promowaniu odnawialnych źródeł energii oraz samowystarczalnych „farm”. W Islandii, z której między innymi wywodzą się  asatryjskie wierzenia (choć jej mieszkańcy w większości wyznają obecnie luteranizm), do dziś przy budowie autostrad omija się naturalne miejsca uznane za siedziby duszków – dziś przez mieszkańców nazywanych elfami.

 Steve McNallen, asatryjski lider i pisarz, jest też założycielem organizacji Forever Elephants działającej w Afryce na rzecz ograniczenia kłusownictwa, którego ofiarą padają słonie.  Ze strony http://foreverelephants.org/ dowiemy się, że tylko w 2012 r. w Afryce zabito 25 tysięcy słoni. Jeśli nadal będą one zabijane w takim tempie, za dziesięć lat nie będzie już wolnożyjących słoni afrykańskich. Organizacja zbiera środki na zespoły, które na miejscu zwalczają kłusowników, a warto pamiętać, że walka z nimi naprawdę przypomina wojnę i wymaga wielkiej odwagi.

 Na facebookowym profilu Green Asatru  prezentowane są  ekologiczne inicjatywy, takie jak ochrona dzikich gatunków, zakładanie ogrodów i permakultura, wraz z komentarzami o asatryjskiej duchowości. Jak piszą autorzy profilu: „Odnowienie naszej relacji ze światem natury jest jednym z najistotniejszych zadań, przed jakimi dziś stoimy. Dopóki tego nie zrobimy, będziemy obcymi na naszej własnej ziemi, obcymi w naszych własnych ciałach i w sercach. Musimy chronić Ziemię. Musimy służyć Życiu.”

 Alicja Barcikowska i Wiktor „Viking” Domagała

* Chodzi o dziewięć szlachetnych cnót promowanych w asatru. Są nimi: odwaga, prawdomówność, honor, wierność, samodyscyplina, gościnność, pracowitość, samodzielność i wytrwałość.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply