Papież wzywa katolików do ochrony Amazonii

Podczas Światowych Dni Młodzieży w Brazylii, wśród wielu podnoszonych przez papieża Franciszka spraw społecznych znalazło się też wezwanie do ochrony Amazonii i praw ludności tubylczych.

Na spotkaniu z przedstawicielami brazylijskich elit polityki, biznesu i kultury założył tradycyjne nakrycie głowy podarowane przez przedstawicieli amazońskich plemion i oficjalnie poparł ich walkę z farmerami o zachowanie własnej ziemi. Oficjalnie rząd chroni ziemię plemion tworząc rezerwaty, jednak farmerzy i ranczerzy nielegalnie wycinają drzewa I tworzą pastwiska dla bydła. Przekształcanie puszczy w pastwiska jest jedną z najpoważniejszych przyczyn deforestacji w Brazylii.

Papież zwrócił też uwagę, że plemiona indiańskie zostały praktycznie wykluczone w procesie podejmowania decyzji o wykorzystywaniu bioróżnorodności i bogactw naturalnych.

W odrębnym przemówieniu do biskupów papież wezwał do “szacunku i ochrony całego stworzenia, które Bóg powierzył człowiekowi nie po to, by było w nieograniczony sposób eksploatowane, lecz raczej traktowane jak ogród.” Podkreślał też, że Kościół katolicki w Amazonii „nie jest jak ci, którzy mają walizki w ręku, aby wyjechać, wyeksploatowawszy to wszystko, co można. Kościół jest obecny w Amazonii od początku, poprzez misjonarzy, zgromadzenia zakonne i nadal jest obecny mając decydującą rolę dla przyszłości tego obszaru”

 

Źródła:

Pope Francis urges Brazilian Catholics to respect and protect Gods creation in the Amazon

In Brazil, Pope Francis speaks out on the Amazon, environment and indigenous people

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply