Papież Franciszek sprzymierzeńcem ekologów

13 marca 2013 r. w drugim dniu konklawe, kardynał Jorge Mario Bergoglio został wybrany papieżem i przybrał imię Franciszek, nawiązując w ten sposób do świętego Franciszka z Asyżu, który jest patronem ekologii1.

Przez rok od tego wyboru papież Franciszek słowami i czynami wielokrotnie dał dowody wierności franciszkańskiemu ideałowi.

 

 

Św. Franciszek z Asyżu, nazywany Biedaczyną z Asyżu (1182 – 4.10.1226 r. w Asyżu) jest symbolem prostoty, ubóstwa, pokory, skromności, poszanowania bliźnich, zwierząt i natury, umiłowania pokoju, wielkoduszności i radości. Choć nie był ekologiem w obecnym pojęciu tego słowa, to jego duchowość i nauka były w pełni ekologiczne, stając się w naszych czasach przeciwwagą dla konsumpcjonizmu, poszukiwania zysków w sprzeczności ze środowiskiem naturalnym. Św. Franciszek z Asyżu dużo wcześniej, niż powstały rezerwaty dla zwierząt, okazywał swoją dobroć wszystkiemu, co żyło: dzikim zwierzętom, ptakom, rybom. To on nazywał ptaki siostrami i żywił mysz, dokuczającą mu w celi zakonnej. Współczuł maltretowanym zwierzętom, łapanym w sidła ptakom, bitym koniom, głodnym psom. Na zamarzniętych drogach kazał rozsypywać okruchy chleba, a bydłu na Boże Narodzenie dawać dodatkową porcję paszy. Po dziś dzień w Asyżu na rynku, kiedy biją dzwony na Anioł Pański, karmi się ptaki.

Papież Franciszek jest kontynuatorem duchowości św. Franciszka z Asyżu. Już w czasie inauguracji pontyfikatu, zaprezentował papieski program troski o stworzenie, o środowisko, o bliźniego i nas samych. Mówił wówczas m. in. O „powołaniu do strzeżenia stworzenia”, które jest trudne i wymagające, bo obejmuje również ekologię człowieka, zwłaszcza najuboższych i tych najbardziej narażonych na zło zniszczenia. Zaś bazą dla tych ekologicznych działań jest ekologia duchowa, rozumiana jako troska o nasze serca, aby nienawiść, zazdrość, pycha nie zanieczyszczały naszego życia. Papież Franciszek rozumie ekologię integralnie i wieloaspektowo: od ekologii duchowej poprzez ekologię człowieka do ekologii przyrodniczej.

      W czasie audiencji środowej 5 czerwca 2013 roku przypomniał naukę Kościoła katolickiego na ten temat. Odwołując się do wydarzenia zapisanego w Księdze Rodzaju, gdzie mowa jest o tym, że Bóg umieścił mężczyznę i kobietę na ziemi, aby ją uprawiali i strzegli (por. 2,15). Pytał się, zachęcając do współmyślenia: „co to znaczy uprawiać i strzec ziemię? Czy rzeczywiście uprawiamy i strzeżemy rzeczywistość stworzoną? Czy też może ją wyzyskujemy i zaniedbujemy?”. Ojciec św. odpowiadając na to pytanie w dalszej części katechezy podkreślił, że „ uprawianie i strzeżenie rzeczywistości stworzonej jest wskazaniem danym przez Boga nie tylko u zarania dziejów, ale także każdemu z nas. Jest to część Jego planu. Oznacza to odpowiedzialne rozwijanie świata, przekształcanie go, aby był ogrodem, miejscem możliwym do zamieszkania dla wszystkich. A Benedykt XVI wielokrotnie przypominał, że to zadanie powierzone nam przez Boga Stwórcę wymaga pojęcia rytmu i logiki stworzenia. Natomiast często kieruje nami pycha panowania, posiadania, manipulowania, wyzysku. Nie „strzeżemy” rzeczywistości stworzonej, nie uważamy jej za bezinteresowny dar, o który trzeba się troszczyć. Tracimy postawę zadziwienia, kontemplacji, wsłuchania się w stworzenie. W ten sposób nie udaje się nam odczytać w nim tego, co Benedykt XVI nazywa „rytmem historii miłości Boga z człowiekiem”. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ myślimy i żyjemy w sposób horyzontalny, oddaliliśmy się od Boga, nie czytamy Jego znaków”.

      Papież Franciszek szukając przyczyn braku szacunku dla naturalnego środowiska, wskazał w łączności z nauczaniem swoich poprzedników na brak „ekologii ludzkiej”, która jest ściśle powiązana z „ekologią środowiska”. Uczył wtedy, że „osoba ludzka jest zagrożona: dlatego pilnie potrzebna jest ekologia ludzka! A niebezpieczeństwo jest poważne, ponieważ przyczyna problemu nie jest powierzchowna, lecz głęboka: jest to nie tylko kwestia ekonomii, lecz także etyki i antropologii. Kościół podkreślał to wielokrotnie. A wielu mówi: tak, to słusznie, to prawda… ale system nadal działa tak jak dotychczas, bo dominują dynamizmy gospodarki i finansów bez etyki. Dzisiaj nie rządzi człowiek, lecz pieniądze. Jednak Bóg powierzył zadanie strzeżenia ziemi, nie pieniądzom, ale nam, mężczyznom i kobietom. My mamy to zadanie! W ten sposób kobiety i mężczyźni są poświęcani bożkom zysku i konsumpcji: jest to «kultura odrzucania«”.

Na koniec katechezy papież zaapelował „abyśmy wszyscy podjęli poważny wysiłek, by szanować i chronić rzeczywistość stworzoną, byśmy dostrzegali każdą osobę, byśmy przeciwstawili się kulturze marnotrawienia i odrzucania, aby krzewić kulturę solidarności i spotkania”. Przytoczona katecheza jest potwierdzeniem kierunku Kościoła katolickiego i obecnego papieża zmierzającego do troski o naturalne środowisko, które jest człowiekowi dane, ale i zadane przez Stwórcę. Bowiem planeta Ziemia jest naszym wspólnym domem.

      Być może jeszcze silniej niż słowa papieża, do wiernych przemawiają jego gesty, stanowiące pochwałę prostoty i prawdziwe odrzucenie konsumpcjonizmu. Zrezygnował z wystawnych apartamentów i szat, przesiadł się do używanego samochodu, sam nosił do naprawy używane obuwie zamiast kupować nowe – to tylko kilka przykładów na to, jak papież wciela w życie franciszkański ideał.

      Rzecznik Stolicy Apostolskiej ksiądz Federico Lombardi potwierdza, że papież Franciszek przygotowuje obecnie encyklikę o ekologii – prace są w fazie wstępnej, dlatego trudno na razie przewidzieć datę jego publikacji.

                                                                                Ks.Marcin

Źródła:

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2004, nr 451-487.

J. Nagórny, J. Gocko (red.), Ekologia – przesłanie moralne Kościoła, Lublin 2002.

1) W 1979 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Planing environmental and ecologycal Institute for quality life skierowało do Jana Pawła II list z prośbą o wybór przewodnika dla ruchów nawołujących do poszanowania natury w jej nieskażonej postaci. 29 listopada 1979 roku Ojciec św. w Liście Apostolskim Inter Sanctos ogłosił św. Franciszka z Asyżu Patronem Ekologów i Ekologii.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply