Ewangelicy z USA modlą się i wzywają do akcji na rzecz klimatu

Setki ewangelicznych chrześcijan zebrało się w USA w „Dniu Modlitw” w sprawie zmian klimatu. Wydarzenie składające się z czuwania, przemówień i dyskusji było częścią tygodniowej akcji, jaka miała miejsce na początku kwietnia w 20 chrześcijańskich kampusach uczelnianych w USA. Wszystko dla pobudzenia kościołów i społeczności lokalnych w celu zmniejszenia szkodliwych emisji dwutlenku węgla, edukowaniu lokalnych mieszkańców na temat wpływu zmian klimatu i walki ze wzrostem temperatur na świecie. Współorganizatorem wydarzeń jest Young Evangelicals for Climate Action (Młodzi Ewangelicy na rzecz Działań dla Klimatu). Także amerykańskie National Association of Evangelicals ( Krajowe Stowarzyszenie Ewangelików) stanowiące zrzeszenie kościołów ewangelicznych wezwało do działań w sprawie zmian klimatu.

Przeprowadzone w 2013 r. badanie wykazało, że podczas gdy 61 procent ewangelików zgadza się, że globalne ocieplenie rzeczywiście ma miejsce ( w porównaniu do 78 procent nie- ewangelików ), mniej niż połowa uznaje, że jest ono spowodowane działalnością człowieka ( w porównaniu do 69 procent nie- ewangelików ). Niemniej jednak, większość ankietowanych ewangelików poparło podjęcie działań w celu walki ze zmianami klimatycznymi.

„Mimo pewnych stereotypów o ewangelicznych chrześcijanach jako reprezentantach postaw anty -środowiskowych lub lekceważących zmiany klimatyczne, ważne jest aby pamiętać, że większość z ewangelików wierzy, iż globalne ocieplenie ma miejsce, jest spowodowane przez ludzi i jest co najmniej trochę zaniepokojonych tym” – napisali Neil Smith i Anthony Leiserowitz, z University College w Londynie i Uniwersytetu Yale, w swoim artykule, który został opublikowany w czasopiśmie Global Environmental Change. „To jest przede wszystkim problem moralny i duchowy. Skutki zmian klimatu, które zaczynamy rozumieć coraz lepiej, są bardzo zróżnicowane i bardzo daleko idące. Niektóre z organizacji humanitarnych i rozwojowych, z którymi pracujemy mówią nam, że jest to duże wyzwanie do pracy kościołów na całym świecie.” Jednak podczas gdy w sprawie wielu innych kwestii społecznych, w tym walki z AIDS i ograniczenia ubóstwa, ewangelicy wykazują szerokie porozumienie między sobą, problem zmian klimatu stał się obszarem podziałów w tej grupie, które odzwierciedlają podziały wśród całego społeczeństwa amerykańskiego – twierdzą Smith i Leiserowitz. Młodzi ewangelicy starają się to zmienić.

Źródło:

 Evangelicals Organize ‚Day of Prayer,’ Call for Action on Climate Change

 Young Evangelicals for Climate Action

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply