Papież Franciszek wezwany do potępienia zysków z paliw kopalnych

 

Międzywyznaniowe grupy religijne z Ameryki Północnej i Australii wystosowały list otwarty do papieża Franciszka, w którym twierdzą, że jest „niemoralne”, aby czerpać zyski z paliw kopalnych. 80% globalnych rezerw paliw kopalnych musi „pozostać w ziemi”, aby uniknąć niebezpiecznych zmian klimatycznych.

W liście od amerykańskiej organizacji GreenFaith i australijskiej grupy Australian Religious Response to Climate Change (ARRCC) wyrażona jest radość z tego, że papież rozpoczął pisanie encykliki o trosce o Stworzenie (pisaliśmy o tym tutaj). I apel, by papież zabrał głos w sprawie zmian klimatu i zachęcał miliony wiernych, jak też organizacje i inwestorów, by „wyciągali” swoje pieniądze z branży paliw kopalnych.

Pomimo znanego obecnie ryzyka związanego ze wzrostem emisji gazów cieplarnianych, możemy zauważyć, że około 55% pieniędzy, będących w posiadaniu światowych banków, funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych jest inwestowane w branżach nieekologicznych, przedsiębiorstwach wysokoemisyjnych, podczas gdy tylko 2% jest inwestowane w technologie niskoemisyjne. Gdy rozważa się tylko krótkoterminowe korzyści finansowe, te pierwsze [nieekologiczne – dop. tłum.] były i nadal są postrzegane jako bardziej opłacalne niż te drugie.” Tymczasem 80% globalnych rezerw paliw kopalnych powinno pozostać w ziemi, abyśmy uniknęli niebezpiecznych zmian klimatycznych, czyli takich, gdy wzrost średniej temperatury na świecie przekroczy 2 stopnie Celsjusza.

Sygnatariusze listu piszą: „Wzywamy Ciebie, jako osobę, która darzona jest wielkim szacunkiem przez wiele milionów ludzi na całym świecie, abyś powiedział jasno o znaczeniu wycofania inwestycji z paliw kopalnych jako jednego z istotnych środków, by zapobiec najgorszym zmianom klimatycznym. Możesz mieć wpływ, którego desperacko potrzebujemy, na kierunek, w którym zmierza ludzkość. Zachęcamy do korzystania z tego wpływu. Proszę przyjąć, Wasza Świątobliwość, wyrazy naszego najwyższego szacunku.

Thea Ormerod, kierująca ARRCC i praktykująca katoliczka, powiedziała: „Jeśli będziemy wydobywać [paliwa kopalne – dop. tłum] i nadal je spalać, dzieci i wnuki na całym świecie mogą mieć niewielką lub w ogóle nie mieć szans na jakiegokolwiek godne życie na tej planecie, szczególnie te, którzy żyją w krajach Globalnego Południa.” Dlatego dalsze wspieranie inwestycji w paliwa kopalne jest nieetyczne, jest grzechem.

Z kolei dyrektor wykonawczy GreenFaith, wielebny Fletcher Harper powiedział: „Wsparcie papieża Franciszka stanowiłby potężne dowartościowanie moralnej słuszności wycofywania inwestycji [z paliw kopalnych – dop. tłum] i reinwestycji w odpowiedź na kryzys klimatyczny oraz sygnalizowałoby potrzebę dramatycznej akcji. Byłoby to bardzo znaczące.”

Zarówno ARRCC, jak i GreenFaith to organizacje międzywyznaniowe, skupiające głównie chrześcijan, hinduistów, muzułmanów, buddystów i grupy żydowskie.

Pełna treść listu dostępna jest tutaj

Watykan odmówił na razie komentarza.

Źródło:

Pope Francis urged to back fossil fuel divestment campaign

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply