Trybunał Konstytucyjny zalegalizował ubój rytualny

    10 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz uboju religijnego bez ogłuszenia przewidziany przez ustawę o ochronie zwierząt jest niezgodny z Konstytucją, ponieważ narusza wolność religijną.  My uważamy, że wolność religijna kończy się tam, gdzie zaczyna się cierpienie ludzi i zwierząt.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego został złożony przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. W trakcie rozprawy wnioskodawca zaznaczył, że ma na uwadze ubój rytualny na wewnętrzne potrzeby religijne (ubój wewnętrzny). Podobne stanowisko zajął Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku na rzecz wyznawców islamu. Jednak po ogłoszeniu wyroku Trybunału, przedstawiciel rządu minister Sawicki wypowiadał się w mediach, że ubój będzie dozwolony nie tylko w celach religijnych, ale także w celach gospodarczo-biznesowych, na eksport.
Podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez sędzię sprawozdawcę Marię Gintowt-Jankowicz: Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, że poza zakresem orzekania znalazły się takie kwestie, jak „finalne przeznaczenie mięsa pochodzącego z uboju rytualnego i ewentualność ograniczania skali tego uboju, łącznie z eksportem”. Rozstrzygnięcia w tej materii należą do władzy ustawodawczej, dodała Sędzia Gintowt-Jankowicz. Na konferencji prasowej pytana czy wyrok oznacza otwarcie „drogi do uboju w celach komercyjnych”, odparła, że kwestia nie mieści się ani we właściwości Trybunału Konstytucyjnego, ani też nie była w ogóle przedmiotem wniosku gmin żydowskich. Rozstrzygnięcia w tej materii należą do władzy ustawodawczej.

Wyrok Trybunału jest szokujący, gdyż w ogóle nie odniesiono się w nim do etyki i ograniczania cierpienia zwierząt. Prof. Jan Woleński stwierdził: „Wykładnia dokonana przez TK jest niezbyt udolna. Trybunał uznał, że ochrona zwierząt nie ma waloru moralnego, a mieści się w ramach ochrony środowiska. Jest to jaskrawo niezgodne z rozporządzeniem Rady Europy z 2009 r. o ochronie zwierząt, wyjaśnieniami Komisji Europejskiej w sprawie ważenia wolności religijnej i dobrostanu zwierząt. To ostatnie pojęcie ma obecnie wyraźnie moralny charakter; teza TK, że pytanie o to, czy ubój rytualny jest moralny, w ogóle nie powstaje w rozważanej sprawie, budzi zdumienie.” Szacunek należy się tym spośród sędziów TK, którzy zgłosili swoje zastrzeżenia ws. uboju rytualnego – odrębne zdanie zgłosiło 5 sędziów.

W Polsce obowiązuje też rozporządzenie 1099/2009, które zezwala na odstępstwo od obowiązku ogłuszania zwierząt poddawanych ubojowi religijnemu w rzeźni tylko w przypadku chronionej konwencją praw człowieka wolności religijnej, czyli na potrzeby grup wyznaniowych w danym kraju. Obecnie najważniejsze jest, by Sejm wprowadził wyraźne ograniczenia w stosowaniu uboju rytualnego, które zagwarantują, że będzie on stosowany tylko na potrzeby polskich mniejszości wyznaniowych, z wykluczeniem eksportu mięsa z takiego uboju.

Co jeszcze można zrobić?

Wesprzyj działania Doroty Wiland i Fundacji IUS ANIMALIA w celu ograniczenia zniszczeń, jakie w prawnej ochronie zwierząt poczynił wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Dane do przelewu:

Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt IUS ANIMALIA
05-800 Pruszków, ul. Kościuszki 35 lok. 3
Bank Zachodni WBK
Nr rach. 73 1090 2851 0000 0001 1714 5406

Pieniądze potrzebne są m.in. na wysokiej jakości ekspertyzy prawne

Fundacja Sanctus Nemus już przekazała wsparcie.

Dołącz do akcji mailingowej – informacje na profilu FB:

https://www.facebook.com/events/339600159565613/permalink/339604749565154/

 

Wyślij mail do Pani Premier Ewy Kopacz

Przykładowa treść:

Szanowna Pani Premier Ewa Kopacz
Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego w dniu 10 grudnia 2014r., grupy walczące o jego zalegalizowanie ogłosiły, że ubój rytualny został w Polsce zalegalizowany. Niebezpieczne jest, że przedstawiciel rządu minister Sawicki wypowiada się w mediach, że ubój będzie dozwolony nie tylko w celach religijnych ale także w celach gospodarczo-biznesowych.
Podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez sędzię sprawozdawcę Marię Gintowt-Jankowicz: Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, że poza zakresem orzekania znalazły się takie kwestie, jak „finalne przeznaczenie mięsa pochodzącego z uboju rytualnego i ewentualność ograniczania skali tego uboju, łącznie z eksportem”. Rozstrzygnięcia w tej materii należą do władzy ustawodawczej, dodała Sędzia Gintowt-Jankowicz. Na konferencji prasowej pytana czy wyrok oznacza otwarcie „drogi do uboju w celach komercyjnych”, odparła, że kwestia nie mieści się ani we właściwości Trybunału Konstytucyjnego, ani też nie była w ogóle przedmiotem wniosku gmin żydowskich (podkreślał on, że jego zamiarem nie jest „legalizowanie eksportu mięsa koszernego z Polski”).
Czy fakt, iż 80% polskiego społeczeństwa nie zgadza się na ubój rytualny dla celów biznesowych ma dla rządu jakiekolwiek znaczenie? Bardzo chcemy (jeszcze) wierzyć, że ma i dlatego oczekujemy stanowiska całego rządu w tej sprawie, a nie tylko ministra Sawickiego.
Z poważaniem
/imię i nazwisko/
Obywatel RP i wyborca
Adresy:
kontakt@kprm.gov.pl
ewa.kopacz@sejm.pl

 

 

80% polskiego społeczeństwa nie zgadza się na ubój rytualny dla celów biznesowych. Oczekujemy jasnego stanowiska rządu i Sejmu w tej sprawie, chroniącego zwierzęta przed cierpieniem.

Źródła:

Profil Polska mówi nie dla uboju rytualnego

NIE! dla legalizacji przestępstwa uboju rytualnego!

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego budzi poważne wątpliwości

TK: Zakaz uboju rytualnego niezgodny z konstytucją

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply