Koniec rzezi na festiwalu Gadhimai

      Międzynarodowe działania odniosły sukces. Kolejna edycja festiwalu Gadhimai w Nepalu odbędzie się bez rytualnego zabijania!

Festiwal Gadhimai odbywa się co 5 lat w Bariyarpur , w dystrykcie Bara na południu Nepalu. Odbywała się na nim największa ofiara ze zwierząt na świecie: dla hinduskiej bogini Gadhimai. Wyznawcy wierzą, że krwawa ofiara odwróci zło i zapewni im pomyślność. Szacuje się, że w 2009 r. zabito pół miliona zwierząt, a pięć lat później około 250 tys. zwierząt: bawołów, świń, kóz, kur i gołębi.
Dzięki działaniom wielu organizacji ochrony zwierząt z całego świata i naciskom opinii publicznej, gdy organizowano festiwal w 2014 r., rząd Nepalu nie wsparł go żadnymi dotacjami, co miało miejsce do tej pory, a rząd Indii wprowadził zakaz transportu zwierząt bez licencji przez granicę z Nepalem, co znacznie ograniczyło liczbę transportowanych zwierząt i tysiące z nich ocalało od śmierci.

Przełomem było oświadczenie Gadhimai Temple Trust, która to organizacja dotychczas żądała zachowania festiwalu w tradycyjnej formie:
Podjęliśmy oficjalną decyzję – poświęcanie zwierząt na festiwalu zostanie zakończone. Zapewniamy, że w roku 2019 Gadhimai będzie wolne od krwi. Co więcej, chcemy, aby Gadhimai 2019 było świętem życia.
Na stronie Humane Society International można podziękować Gadhimai Temple Trust za tą decyzję.
Obecnie, przed kolejną edycją festiwalu, będą trwały działania edukacyjne, by zastąpić ofiarę ze zwierząt innymi formami celebracji i ofiarowywania (w hinduizmie stosuje się np. ofiarowywanie pokarmów, kwiatów, kadzideł, mleka itp.). Zapewne nie od razu wszyscy wyznawcy zrezygnują z krwawych ofiar, które mają miejsce na festiwalu Gadhimai i poza nim, ale jest to milowy krok do ich zakończenia w Nepalu.

Źródła:
Zwycięstwo! Koniec rzezi w Gadhimai
Victory! Animal Sacrifice Banned at Nepal’s Gadhimai Festival, Half a Million Animals Saved

Did Nepal temple ban animal sacrifices at Gadhimai festival?

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply