Oświadczenie społeczności pogańskiej na temat środowiska

     Pogaństwo to rodzina ścieżek duchowych, których początki sięgają czasów przedhistorycznych. Jak wyjaśnia Federacja Pogańska, do pogaństwa należą politeistyczne i panteistyczne religie czczące naturę. Pogaństwo obejmuje kult sił natury, bóstw obu płci, kult przodków i świętowanie w rytmie Ziemi. Wielu współczesnych pogan opisuje swoją duchowość jako skoncentrowaną na Ziemi.
Poganie uznają świętość w przyrodzie oraz przyrodę jako świętość, chociaż interpretowane jest to na różne sposoby. Uznają, że przyroda zawiera w sobie ludzkość i planetę, i że nie jesteśmy ponad resztę przyrody ani nie jesteśmy od niej oddzieleni. Stanowimy część skomplikowanej sieci życia, w której wszelkie istoty na Ziemi są wzajemnie powiązane. Zatem powinniśmy żyć z nimi w harmonii, wedle zrównoważonego sposobu życia jako części natury.
Związki w sieci życia dotyczą zarówno sfery fizycznej, ale też emocjonalnej i duchowej. Jak czytamy w oświadczeniu, które zostało opublikowane w Dzień Ziemi 2015: Jesteśmy związani ze swoimi rodzinami więzami miłości, z krewnymi naszych krewnych, i tak dalej, z całą ludzkością. Nasze drzewo genealogiczne sięga poza początki ludzkości i zawiera wszystkie ssaki, wszystkie zwierzęta i całe życie na Ziemi. Cała Ziemia to ogromne i radosne spotkanie rodzinne.
Czujemy te powiązania w sposób duchowy. Sieć życia zawiera nici które ciągną nas za serca, przewijają się przez naszą istotę i splatają nas w duchową całość. Jako część żywego ciała Ziemi, dbamy o zdrowie wszystkich części ciała. Wiele ludzkich działań niszczy części ciała, i odrzucamy je. Ścinanie lasu deszczowego nie różni się od odcinania zdrowej nogi czy ręki. Tak naprawdę jest jeszcze ważniejszy niż ręce i nogi, ponieważ te lasy są częścią płuc naszej planety. Podobnie dbamy i nasze wody, naszą ziemię, nasze powietrze i naszą różnorodną biosferę. Czynimy to z szacunku dla naszych przodków, z troski o wszelkie dzisiejsze życie i z miłości do przyszłych pokoleń. Wszystko co szkodzi całemu życiu na Ziemi, łącznie z globalnym ociepleniem, zanieczyszczeniem i wymieraniem jest zatem problemem duchowym i moralnym.
W związku z tym moralnym wymiarem kryzysu ekologicznego, za który jesteśmy współodpowiedzialni, oświadczenie jest jednocześnie zobowiązaniem się do działania: Jako sygnatariusze zobowiązujemy się poświęcić nasze zdolności i zasoby do promowania strategii i praktyk, które sprzyjają zmianom, których nasz świat tak pilnie potrzebuje. Będziemy nadal edukować członków naszej społeczności na rzecz inteligentnego i ukierunkowanego zrównoważonego sposobu życia i pomagać światu poznać, że każdy, poganin czy nie, jest częścią naszej cennej Ziemi.

Oświadczenie społeczności pogańskiej na temat środowiska można podpisać na stronie:
http://ecopagan.com/oswiadczenie-spolecznosci-poganskiej-na-temat-srodowiska/
(przetłumaczone przez Enennę)

Oczywiście nie powinno się skończyć tylko na podpisie. Na anglojęzycznej stronie w zakładce Take Action znajduje się także obszerna lista działań, jakie każdy może podjąć w celu ochrony przyrody. Są to sugestie takie jak włączenie się w akcje organizacji ekologicznych, wyrażanie sprzeciwu wobec projektów wydobywania paliw kopalnych, sprawdzanie źródła pochodzenia produktów, które kupujemy, uprawianie własnego ogrodu lub kupowanie żywności od lokalnych rolników, ograniczanie marnowania żywności i innych produktów, zostanie wegetarianinem lub weganinem, współtworzenie lokalnych społeczności i pomoc słabszym, pogłębianie swojej wiedzy o naturze, czy problemach takich jak globalne ocieplenie i przekazywanie tej wiedzy dalej oraz wiele innych. Naprawdę jest wiele możliwości działania.
Twórcy Oświadczenia zachęcają także do autorefleksji, na ile rzeczywiście wcielamy w życie deklarowany szacunek do natury, by nie były to tylko puste słowa.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply