Stanowisko Fundacji Sanctus Nemus ws planowanej wycinki drzew na rynku w Krasnymstawie

Zwracamy się z prośbą do SZ.P. Hanny Mazurkiewicz, Burmistrz Krasnegostawu o ponowne rozpatrzenie planowanej wycinki drzew na krasnostawskim rynku.

O zaplanowanej wycince drzew  dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych oraz artykułu: http://www.krasnostawska.pl/zamienia-park-na-granitowa-pustynie/. Przewidziane do wycinki są wszystkie  drzewa na rynku, z wyjątkiem wygiętego klonu jesionolistnego, który przed laty został uratowany przed usunięciem przez lokalne stowarzyszenie ekologiczne KRE „VIRIDIS”. Wycinka uzasadniana jest rzekomym fatalnym stanem zdrowotnym drzew oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa, jakie one stwarzają. Przy czym opinia ta i oparta na niej decyzja o wycince budzi wiele wątpliwości. Przede wszystkim nie została przedstawiona do społecznych konsultacji. Tymczasem informacja o planach wycięcia drzew powinna być przedstawiona publicznie odpowiednio wcześniej, by nie stawiać mieszkańców przed faktem dokonanym.

Drzewa na krasnostawskim rynku wrosły w krajobraz miasta. Zielony, przypominający park rynek jest wizytówką Krasnegostawu, miejscem, gdzie nawet w upalne lato można było znaleźć cień. Doświadczaliśmy zalet płynących z bliskości drzew, takich jak:

  • redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła: zielony obszar pomaga zmniejszyć wyższą temperaturę w centrum miasta, co jest szczególnie istotne podczas fal upałów. Brak drzew skutkuje odczuwalną wyższą temperaturą nawet o kilka stopni Celsjusza, co w miesiącach letnich powoduje pogorszenie komfortu i warunków życia ludzi.
  • Drzewa zapewniają redukcję hałasu, wpływając na komfort ludzi.
  • Zieleń i szum drzew działa relaksująco, obniża stres, działa prozdrowotnie.
  • Zieleń to czystsze powietrze, drzewa pochłanianiają zanieczyszczenia powietrza, także te wynikające z niskiej emisji i smogu.
  • Zapewniają naturalne pochłanianie wód deszczowych. Około 30% opadów nigdy nie spada na ziemię, bo zatrzymywane są na liściach i gałęziach oraz pniu drzewa. Kolejne do 30% opadów absorbują korzenie. To dlatego drzewa mają niebagatelne znaczenie w ochronie przed podtopieniami w czasie ulewnych deszczy.
  • Współobecność innych elementów przyrody: obecność drzew przyciąga ptaki i owady takie jak pszczoły. Przykładowo na jednym z drzew na rynku w Krasnymstawie gnieździły się w ubiegłych sezonach puszczyki.

Dużego drzewa nie zastąpi się łatwo nowym nasadzeniem. Jeśli drzewostan na rynku wymaga odnowienia, to należałoby wykonywać to stopniowo. Szeroko stosowanymi współcześnie rozwiązaniami, godzącami potrzeby bezpieczeństwa, jak i zachowania historycznego charakteru zieleni, jest okresowa pielęgnacja polegająca na usuwaniu obumarłych elementów drzew, nie zaś całych drzew. Zlecona przez UM ekspertyza dendrologiczna nie uwzględnia aspektów urbanistycznych, kulturowych, jak i możliwych do zastosowania metod pielęgnacyjnych. Z tego względu Fundacja Sanctus Nemus stoi na stanowisku, iż tak ważna decyzja dotycząca przestrzeni miejskiej powinna zostać oparta na ponownej i kompleksowej ocenie drzewostanu parku oraz poddana konsultacjom społecznym, w których Fundacja wyraża chęć uczestnictwa.

Prezes

Alicja Barcikowska

Fotografię drzew z krasnostawskiego rynku zaczerpnięto z Krasnostawska.pl, za zgodą serwisu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply