Chrześcijaństwo – Cytaty

 

„Z pewnością winni jesteśmy zwierzętom życzliwość i łagodność z wielu powodów, a głównie z tego, że ich i nasze pochodzenie jest takie samo.”

Św. Chryzostom

 

„Radykalna zmiana naszego sposobu traktowania zwierząt jest konieczna i wymagana nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości – lecz również, bez wątpienia, z punktu widzenia odpowiednio interpretowanej teologii historycznej. (…) Twierdzę, że teologia chrześcijańska niesie ze sobą zbiór kluczowych kategorii myślowych, pozwalających na sformułowanie w pełni zadowalającej etycznej koncepcji miejsca nie-ludzkich istot w naszym świecie.”

Andrew Linzey

 

„Panowanie ludzi nad zwierzętami powinno wzorować się na przekazanej nam przez Chrystusa koncepcji panowania widocznego w służeniu.”

Andrew Linzey

 

„Całość stworzenia istnieje dla Boga. Jeśli postawione zostanie pytanie: po co istnieje przyroda lub: dlaczego istnieją zwierzęta, będzie tylko jedna zadowalająca teologicznie odpowiedź. To, co stworzone, istnieje dla Stwórcy. Lata dominacji antropocentryzmu prawie zupełnie wyparły ten prosty, lecz podstawowy argument. Wynika zeń, że zwierzęta nie powinny być postrzegane jedynie jako środek do osiągnięcia jakiegoś ludzkiego celu.(…) Nawet jeśli ludzie są wyjątkowo ważnym elementem dzieła stworzenia, nie oznacza to, że wszystko w przyrodzie stworzone jest dla nas, dla naszej przyjemności – lub, że nasza przyjemność jest głównym obiektem Bożej troski.”

Andrew Linzey

 

„Stale i wciąż krzyżujemy Chrystusa, gdy gnębimy i dręczymy Boskie Stworzenie, będące ogrodem Boga, który jest samym Bogiem. Chrystus kosmiczny jest ekspresją Boga i jego boskości. Bóg nie jest gdzieś tam wyznaczającym nas na rządców stworzenia, jakbyśmy byli tu po to, by wykonywać brudną robotę nieobecnego gospodarza. Boskość jest w stworzeniu. Gdy stworzenie rozkwita i promienieje, boskość też kwitnie. Gdy stworzenie jest krzyżowane, Chrystus umiera ponownie i wciąż.”

Matthew Fox 

 

„Każde stworzenie jest słowem Boga i książką o Bogu.”

Mistrz Eckhart

 

„Nasza planeta, uświęcona Bożym Narodzeniem i fizyczną obecnością Boga, zyskała status sanktuarium na skalę wszechświata.”

Marek Oramus