Religia i Ekologia – Polecane lektury

 

  • Lejman J. (2008) Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek – zwierzę. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej
  • Margul T. (1996). Zwierzę w kulcie i micie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej