Posts Tagged ‘fundacja’

Sprawozdanie z działań Fundacji Sanctus Nemus w roku 2014

    Rok 2014 był drugim rokiem działania Fundacji Sanctus Nemus. Rok udany, pod znakiem edukacji ekologicznej. Zrealizowaliśmy trzy projekty współfinansowane ze środków budżetu Miasta Krasnystaw: Troszczę się o zwierzęta Był to cykl zajęć z edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach na terenie Krasnegostawu (15 zajęć). Ich tematyka  obejmowała między innymi zapobieganie bezdomności zwierząt, promowanie sterylizacji, […]

O fundacji

Fundacja Sanctus Nemus (łac. święty gaj) jest pozarządową organizacją, której głównym obszarem zainteresowania oraz działania jest wspieranie rozwoju świadomości ekologicznej w kontekście religii i duchowości, stymulowanie dialogu międzyreligijnego dotyczącego ekologii i praw zwierząt oraz związaną z tym działalność charytatywną, edukacyjną i kulturalną. Fundacja Sanctus Nemus jest zarejestrowana w KRS pod nr 0000441994 Na Ziemi żyje […]