Posts Tagged ‘statut’

Statut

      STATUT Fundacji Sanctus Nemus   I. Postanowienia ogólne   § 1 Fundacja Sanctus Nemus zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Alicję Barcikowską, aktem notarialnym z dnia 24.09.2012, Repertorium A nr 5011/2012, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przez notariusza Ryszarda Dudka w Krasnymstawie, ul.Poniatowskiego 16. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa […]